ALEKSANDRA GROSS
Dyplomowany Nauczyciel Jogi wg metody Iyengara
o stopniu średniozaawansowanym: POZIOM 2 


 
Praktykuje jogę od 2004r., a uczy od 2006r
Należy do Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce (SJIP).
Praktykę zaczynała u Jurka Jaguckiego (nauczyciel senior Poziomu 3). Regularnie uczestniczy w warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych nauczycieli.
Rozpoczynając od 2010r. wielokrotnie podczas kilkumiesięcznych pobytów w Indiach, odbywała praktykę jogi "u źródła" czyli w Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (Instytut Jogi Iyengara) w Punie.
Gra na instrumencie indyjskim - Sitar - praktykując również Jogę Dźwięku,
Praktykuje Medytację Zen. W czasie wolnym zajmuje się podróżami i astrologią.
 
 
"Na początku mojej przygody z jogą był jakiś artykuł, a później także książka o jodze.
Po początkowych, samodzielnych próbach ogarnięcia tematu, coraz bardziej zaciekawiona, zdecydowałam się na uczestnictwo w moim pierwszym warsztacie jogi z nauczycielem - Jurkiem Jaguckim. Od tego, przełomowego momentu zaangażowałam się w pełni we własną praktykę jogi, a także nadal brałam udział w wielu kolejnych warsztatach jogi, prowadzonych przez nauczycieli z Polski i zagranicy.
Dzięki jodze uczę się nie tylko o możliwościach i ograniczeniach własnego ciała, ale także uważności i skupienia, większej otwartości i zaufania wobec ludzi i siebie, oraz pozytywnego podejścia do życia. Z radością dzielę się wiedzą, którą zdobyłam i nadal zdobywam".

 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2011-2021 :: O! JOGA ::